Patrycja Kacprzyk

Patrycja Kacprzyk

Patrycja Kacprzyk

Psychotraumatolog, terapeuta Uzależnień, Coach,

Jestem psychotraumatologiem, specjalistką terapii uzależnień, oraz osób współuzależnionych. Wiedzę poszerzam w krakowskiej szkole psychoterapii psychodynamicznej. Jestem Trenerem Umiejętności Psychospołecznych, Coachem, Mentorem, Team coachem.

Pomagam klientom we wprowadzaniu zmian w życiu, stanięciu o własnych nogach, odkrywaniu swojej siły i motywacji do podjęcia zmian. Wspieram w ich wprowadzaniu. Realizuję sesje w obszarze zapobiegania wypaleniu zawodowemu, oraz przygotowania do rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej.
Jestem certyfikowanym  doradcą testów psychometrycznych Everything DISC oraz facylitatorem pracy grupowej narzędziem Action Learning. Prowadzę grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Realizuję autorski program skierowany do osób, które ukończyły pierwszy etap terapii uzależnień i szukają dalszego wsparcia w zdrowieniu. Specjalizuję się również w pomocy psychologicznej osobom doznającym wykluczenia społecznego. Prowadzę terapię indywidualną oraz otwartą grupę
dla LGBT.
W pracy wykorzystuję elementy Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz Terapii Systemowej.
Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą od 12rż oraz ich rodzicami.

Specjalizuję się z tematach związanych z :
– komunikacją (rodzina, para, życie prywatne, życie zawodowe)
– zaburzeniem więzi
– uzależnieniem
– współuzależnieniem
– emocjami

Z moją pomocą nauczysz się jak:
 zoptymalizować proces zmiany w wybranym obszarze
 nadawać codziennym działaniom celowości
 pozwolić sobie na poczucie spełnienia
 zaciekawić się na nowo życiem
 zminimalizować poczucie pustki
 odnaleźć sens w życiu

Wesprę Cię również w stworzeniu indywidualnego planu działania
umożliwiającego:
 zmianę dotychczasowej ścieżki życiowej/zawodowej
 wyeliminowanie poczucia lęku w przypadku decyzji o zmianie
 wsparcie siebie w procesie „wychodzenie” z uzależnienia, oraz współuzależnienia
 stworzenie IPA (indywidualnego planu awaryjnego) w przypadku, kiedy borykasz się z ciągłymi powrotami do zachowań, które chcesz wyeliminować z życia.

Dzisiejszy świat oczekuje od nas gotowości oraz otwartości na rozumienie i czerpanie z wielu źródeł. Zrównoważony, akceptujący i uważny rozwój, oparty na łączeniu i przenikaniu się tego co konkretne, mocno osadzone, z tym co nazywamy uważnością i świadomością siebie pozwoli Ci na osiągnięcie stanu
spełnienia, który przełoży się na komfort Twojego życia.

Architekt Twojej zmiany - Patrycja Kacprzyk

Specjalizacja

Psychotraumatolog, terapeuta Uzależnień, Coach,

Tytuł / Stopień

Magister

Doświadczenie zawodowe

Indywidualna praktyka, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą.

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Call Now Button