Olga Grączeska

Olga Grączeska

Psychoterapeuta

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (certyfikat nr 742 PTTPiB), psychologiem, seksuologiem oraz trenerem warsztatu psychologicznego.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat nr 742 PTTPiB), psychologiem, seksuologiem oraz trenerem warsztatu psychologicznego.

Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym dorosłych i młodzieży, zarówno w obszarze terapii zaburzeń osobowości jak i chorób psychicznych (głównie w obszarze problemów takich jak: depresje, lęki (z napadami paniki), nerwice, problemy w relacjach, stres, przemęczenie, poczucie niskiej wartości, wypalenie zawodowe, depresje poporodowe, zaburzenia odżywiania, Zespół Stresu Pourazowego, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne).

Obszarem moich zainteresowań jest seksuologia i w tym kierunku kształciłam się podyplomowo. Udzielam również porad psychologicznych, prowadzę diagnostykę oraz warsztaty psychologiczne.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) nr 742, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT),

dyplom Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM w Poznaniu,

certyfikat Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam w:- Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa Ochota_ Dobra Przestrzeń – psychoterapia, ruch, rozwój- Instytut AMICIStaże:- Oddział Psychiatryczny Dzienny Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie- Centrum Psychoterapii – Oddział XIII Dzienny Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie- Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Prowadzę psychoterapię w języku polskim i angielskim.

Specjalizacja

Psychoterapeuta

Tytuł / Stopień

Mgr

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zdobywałam na oddziałach wielu szpitali oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa Ochota, gdzie współpracowałam z lekarzami psychiatrami. Swoją wiedzą zawodową dzieliłam się będąc wykładowcą akademickim, prowadząc seminaria w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz prowadząc warsztaty dla firm.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]