Adrianna Kawczyńska

Adrianna Kawczyńska

Adrianna Kawczyńska

Psychoterapeuta

Jako psycholog i dyplomowana psychoterapeutka pomagam osobom doświadczającym kryzysu psychicznego, zmagającym się z trudnościami w życiu prywatnym i zawodowym, chcącym poprawić jakość swojego życia.

Dzięki kształceniu w zakresie Psychoterapii Integracyjnej moja praca charakteryzuje się indywidualnym podejściem oraz możliwością dostosowania odpowiedniej interwencji psychoterapeutycznej wobec różnych trudności życiowych.

Podejmując współpracę z klientami pomagam w rozpoznawaniu i rozumieniu przyczyn problemów utrudniających funkcjonowanie. Wspieram realizację ustalonych celów terapeutycznych, dążenie do zwiększenia samoświadomości oraz do pełniejszego wykorzystania zasobów osobistych. Zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnych, grup wsparcia, współpracuję z placówkami oferującymi pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób chorujących psychicznie oraz ich rodzin. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ukończyłam studia magisterskie w specjalnościach psychologia kliniczna oraz psychologia przedsiębiorczości i zarządzania. Odbyłam 4-letnie podyplomowe studia certyfikacyjne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (akredytowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej). Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam poprzez systematyczny udział
w szkoleniach, konferencjach i treningach terapeutycznych. Odbyłam również terapię własną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Oddziale IV Szpitala Nowowiejskiego,  placówkach dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych działających w modelu środowiskowym, będąc wykładowcą na kierunku psychologia Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także prowadząc praktykę prywatną.

Specjalizacja

Psychoterapeuta

Tytuł / Stopień

Mgr

Doświadczenie zawodowe

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna oraz psychologia przedsiębiorczości i zarządzania. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kompetencje psychoterapeutyczne rozwijam poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i treningach terapeutycznych. Współpracuję z placówkami oferującymi wsparcie dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego m.in. z Bródnowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST” udzielając indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadząc grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Oddziale IV Szpitala Nowowiejskiego, a także placówkach dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych działających w modelu środowiskowym.

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.